ENG

Covid-19 Etkisiyle Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin

7244 sayılı COVID-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun adıyla kanunlaşan Torba Yasa ile 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici madde 10 uyarınca; “İş Kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın iş ve hizmet sözleşmeleri, 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilemeyeceğine ve 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren 3 aylık süreyi geçmemek üzere işverenin, tek taraflı kararıyla işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceğine” karar verilmişti.

30 Haziran 2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve 31 Temmuz 2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2811 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 1’er ay uzatılan ve son olarak 17 Eylül 2020 tarihine uzatılmış olan süreler, 4 Eylül 2020 tarihli ve 31234 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile iki aylık süre için tekrar uzatılmıştır.

Bu kapsamda; 17 Kasım 2020 tarihine kadar; iş veya hizmet sözleşmesinin, İş Kanunu’nun 25. maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işverenler tarafından feshedilmesi yasaktır ve yine 17 Kasım 2020 tarihine kadar işverenlerin çalışanlarını ücretsiz izne gönderme hakkı bulunmaktadır.

4 Eylül 2020 tarihli ve 31234 sayılı Resmi Gazete’ye bu linkten ulaşabilirsiniz.