ENG

COVID-19 Etkisiyle İcra ve İflas Takipleri

22 Mart 2020 tarihli ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda; COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında,

Cumhurbaşkanı Kararının yayım tarihi olan 22 Mart 2020 tarihinden 30 Nisan 2020 tarihine kadar,

a. Nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına,

b. Yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına,

c. İhtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine

karar verilmiştir. 

2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına buradan ulaşabilirsiniz.