ENG

COVID-19 Etkisiyle İş Yeri Kiraları

26/03/2020 tarih ve 31080 (Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Geçici 2'inci maddesine göre; "1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmaz."

Geçici 2'inci maddenin yukarıda alıntılanan ifadesi kapsamında; fesih ve tahliye sebebi olmayacak kira sözleşmelerinin yalnızca işyeri kira sözleşmeleri ile sınırlı tutulduğunun altını çiziyoruz. Bununla birlikte, kiracının sözleşme uyarınca kira ödeme borcunun devam ettiğini,  yalnızca yukarıda anılan tarih aralığında kiracının kira bedelini ödemeyememesi durumunun fesih ve tahliye sebebi oluşturmayacağına ilişkin bir düzenleme yapılmış olduğunu belirtiyoruz. 

26/03/2020 tarihli 31080 (Mükerrer) Resmi Gazeteye bu linkten ulaşabilirsiniz. 

Av. Rebia Rezzan Özduran'ın konuyla ilgili olarak Alo Maliye'de yayınlanan yazısına bu linkten ulaşabilirsiniz.