ENG

COVID-19 Etkisiyle Şirket Özkaynakları ve Ticaret Bakanlığı Yazısı

T.C Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne gönderilen ve 31.03.2020 tarihli olduğu belirtilen Bakanlık yazısı kapsamında;

Kamunun iştiraki olan şirketler hariç olmak üzere; sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında;

  1. Geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi,

  2. Dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem kârının %25’ini aşmaması,

  3. Yönetim Kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisinin verilmemesi

hususları belirtilmektedir. TOBB tüm oda ve borsalara gönderdiği yazısında; Bakanlık’ın şirketlerin özkaynaklarının korunmasına işaret ettiğini bildirmektedir.

Bakanlık, söz konusu yazısı kapsamında “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği’nin” 13/5 maddesini dayanak göstermektedir.

İlgili yazıya bu linkten ulaşabilirsiniz.