ENG

Covid-19 ve Sözleşmesel İlişkiler

Legal Hukuk Dergisi 207. Sayısında (Mart 2020), Av. Rebia Rezzan Özduran'ın, ifa imkânsızlığı, kısmi ifa imkansızlığı, aşırı ifa güçlüğü, mücbir sebep, FIDIC, ICC ve CISG ışığında, Covid-19 salgınının sözleşmesel ilişkilere etkisine yönelik incelemesini bulabilirsiniz.