ENG

Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Sürelerinde Uzatım

9 Mart 2021 tarihli ve 31418 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda,  fesih yasağı ve ücretsiz izin süreleri; iki aylık bir süre için tekrar uzatılmıştır. Buna göre, daha önce 17 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmış olan süreler, yeni güncelleme ile 17 Mayıs 2021 tarihine kadar uygulama alanı bulacaktır. 

Bu doğrultuda; her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, İş Kanunu’nun 25’inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında, 17 Mayıs 2021  tarihine kadar işveren tarafından feshedilemeyecektir. Ayrıca, işveren, 17/5/2021 tarihine kadar işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırma yetkisine sahip olmaya devam edecektir.   

3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın tam metnine bu linkten erişebilirsiniz.