ENG

Kısa Çalışma Ödeneği İçin Başvuru Süresi Uzatıldı

31321 sayılı ve 1 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de, 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Karar uyarınca Covid-19 nedenli kısa çalışma başvurularına ilişkin süre 31 Aralık 2020 tarihine dek uzatılmıştır.

Karar uyarınca, 30 Haziran 2020 tarihinden önce kısa çalışma için başvuru yapmamakla birlikte Covid-19 nedeniyle kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işyerleri, 1 Aralık 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu’na başvuruda bulunabilecektir.

Karar kapsamında, kısa çalışma ödeneğine ilişkin ödemelerin, işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyeceği, ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, Karar uyarınca, 30 Haziran 2020 tarihine kadar Covid-19 sebebiyle kısa çalışma talebinde bulunmuş olan işyerleri için;  4447 sayılı Kanun’un Ek-2’inci maddesinin beşinci fıkrasındaki “Zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma yapılması halinde, kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve aynı Kanunun 40’ıncı[1] maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar.” hükmü uygulanmış kabul edilecektir.

1 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın tam metnine bu linkten erişebilirsiniz.

 


[1] 4857 sayılı Kanun 40. Madde: “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir.”