ENG

Kısa Çalışma Ödeneği ve Fesih Yasağına Uzatım

GÜNCELLEME:  30 Aralık 2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan 3344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca,   Fesih yasağı ve ücretsiz izin süreleri 17/01/2021 tarihinden 17/03/2021 tarihine kadar 2 ay süreyle uzatılmıştır. İlgili Cumhurbaşkanı Kararı'na bu linkten ulaşabilirsiniz.

27 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararları (“Kararlar”) uyarınca kısa çalışma ödeneği ve işçilerin işten çıkarılmasını önleyen fesih yasağı ile nakdi ücret desteği uygulamaları 2 ay süre ile uzatılmıştır. Kararlar doğrultusunda, iki aylık son uzatma süresinin bitiminden itibaren, kısa çalışma uygulamasına 2 ay süre ile devam edilecektir. 

Ayrıca,  iş akdi feshi yasağı ve işverene işçiyi üç ay ücretsiz izne çıkarma imkanı veren uygulama da 17 Kasım 2020 tarihinden itibaren 2 ay uzatılmış durumdadır. Dolayısıyla ücretsiz izne çıkarılan işçilere verilen nakdi ücret desteğinin de süresi uzatılmıştır. Bu doğrultuda, iş veya hizmet sözleşmeleri, 17 Ocak 2021 tarihine kadar,  İş Kanunu’nun 25. maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemeyecek,  üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecek, ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyecektir. 

27 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Kararlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

– Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3134)

– 22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/11/2020 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3135)