ENG

Kısa Çalışma Ödeneğinde Uzatım (23/04/2021)

31463 sayılı, 23 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) doğrultusunda, zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasına karar verilmiştir.

Karar kapsamında, 31 Ocak 2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kısa çalışma ödeneğine başvurmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, kısa çalışma uygulaması uzatımları için daha önce belirlenen esaslar çerçevesinde, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmaktadır.

3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının tam metnine bu linkten erişebilirsiniz.