ENG

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan Whatsapp Uygulamasına Dair Duyuru

Şölen Arbak, Avukat

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) 12.01.2021 tarihli ve 2021/28 sayılı kararı (“Karar”) ile Whatsapp Inc. hakkında resen inceleme başlatıldığı duyurulmuştur.

Bildiğiniz üzere, WhatsApp Inc. tarafından, WhatsApp uygulamasının kullanım koşulları güncellenerek kullanıcıların kişisel verilerinin yurt dışında ikamet eden üçüncü şahıslara aktarılmasına ve üçüncü kişiler tarafından işlenmelerine rıza göstermeleri zorunlu hale gelmiştir.

Kurul tarafından söz konusu güncellemeye ilişkin yapılan duyuruda, (i) kişisel verilerin yurtdışına aktarılması için ayrı bir açık rıza alınmaması ve (ii) üçüncü kişilerin devir ve aktarım amaçlarının kesin olarak belirlenmemesinin 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na (“Kanun”) aykırılık oluşturacağı belirtilmiştir.

Bu doğrultuda, Kurul tarafından 12.01.2021 tarihinde yapılan duyuru ile kişisel verilerin, yurtdışında yerleşik bir veri sorumlusu olan WhatsApp Inc. tarafından işlenmesine ve yurtdışında yerleşik başka veri sorumlularına aktarılmasına ilişkin açık rıza alınması hususunda yapılan ön değerlendirme sonucunda;

  • Kullanıcılardan kişisel verilerinin işlenmesine ve yurtdışında yerleşik üçüncü taraflara aktarılmasına yönelik rıza alınması işleminin ayrıştırılmadığı ancak kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine rıza verirken yurtdışında başka bir veri sorumlusuna aktarılmasına rıza vermeyebileceği dikkate alındığında söz konusu uygulamanın kullanım yaygınlığı da göz önünde bulundurularak bu durumun Kanunda belirlenen açık rızanın unsurlarından “özgür iradeyle açıklanması” açısından bir ihlal oluşturup oluşturmadığı,
  • Yurtdışında bulunan başka bir şirkete aktarım yapılmak şartıyla uygulamanın kullanılmasına izin verilmesinin Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan ilkelerden “hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma”, “belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme” ve “işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” ilkeleri açısından bir ihlale sebebiyet verip vermediği,
  • Sunulan hizmetin açık rıza şartına bağlanmış olmasının verilen açık rızayı sakatlayabileceği bu durumun da kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesi sonucunu doğurabileceği dikkate alındığında Whatsapp Inc. tarafından yapılan güncelleme ile hizmetin rıza şartına bağlanması durumunun ortaya çıkıp çıkmadığı,
  • WhatsApp Inc. tarafından yurtdışında yerleşik veri sorumlularına yapılacak aktarım hususunda Kanunun 9 uncu maddesi hükümlerine aykırılık olup olmadığı

hususları açısından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 12.01.2021 tarihli ve 2021/28 sayılı Karar’ı ile WhatsApp Inc. hakkında resen inceleme başlatılmasına karar verildiği ve sürece ilişkin olarak 08.02.2021 tarihinde Kurul tarafından yeni bir değerlendirme yapılacağı hususları belirtilmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 12 Ocak 2021 tarihli duyuru metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.