ENG

Konaklama Hizmet Sözleşmeleri'nin Döviz Cinsinden Yapılması

30 Ocak 2021 tarihli 31380 sayılı Resmi Gazete'de, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ("Tebliğ") yayımlanmıştır.

İlgili Tebliğ'de yayınlanan değişiklik ile; Tebliğ’in (Tebliğ No: 2008-32/34) 8. maddesinin yedinci fıkrasına aşağıda yer verilen (d) bendi eklenmiştir.

“d) Türkiye’de yerleşik kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde akdedeceği konaklama hizmet sözleşmeleri.”

Söz konusu Tebliğ yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla, 30.01.2021 tarihinden itibaren Türkiye’de yerleşik kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde akdedecekleri konaklama hizmet sözleşmeleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılabilecek durumdadır.

30 Ocak 2021 tarihli 31380 sayılı Resmi Gazetede Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e bu linkten erişebilirsiniz.