ENG

Ticari hayat için bir kilometre taşı: COVID-19

Av. Rebia Rezzan Özduran'ın Gözlem Gazetesi'nde yayınlanan "Ticari hayat için bir kilometre taşı: COVID-19" başlıklı yazısını bu linkten okuyabilirsiniz. 

İlgili yazı; 22/3/2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 26/03/2020 tarih ve 31080 (Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve T.C Ticaret Bakanlığı’nın TOBB'a sermaye şirketlerinin kâr payı dağıtımı konusunda ilettiği yazı kapsamında; herhangi bir sektör ayrımı olmaksızın birçok taciri etkileyen işyeri kiraları, maaş haczi ve sermaye şirketlerinde kar payı dağıtımı konularına ilişkindir.