ENG

Verbis’e Kayıt Süreleri Uzatıldı

Şölen Arbak, Avukat

16.03.2021 tarihli ve 31425 sayılı Resmi Gazete’de, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 11.03.2021 tarihli ve 2021/238 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kararı (“Karar”) yayımlanmıştır. Bu karar ile, ülkemizde halen etkisini göstermeye devam eden Covid-19 virüs salgını nedeniyle Veri Sorumluları Sicili’ne (Verbis) kayıt yükümlülüğünün gereği gibi yerine getirilmesi hususunda zorluklar yaşandığı gerekçesiyle, Verbis’e kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin birçok veri sorumlusu veya bunların bağlı olduğu üst kuruluşlar, muhtelif sektör temsilcileri ile bazı kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından Kurum’a başvurular yapıldığı belirtilmiştir. Kurul tarafından söz konusu başvuruların değerlendirilmesi neticesinde, Verbis’e kayıt süreleri;

a. Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için 31.12.2021 tarihine,

b. Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için 31.12.2021 tarihine,

c. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumluları için 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu doğrultuda, Kurul tarafından yayımlanan son karar uyarınca, gerçek ve tüzel kişilerin Verbis’e kayıt yaptırabilecekleri son tarih 31.12.2021 olarak güncellenmiştir.

16 Mart 2021 tarihli ve 31425 sayılı Resmi Gazete’ye bu linkten ulaşabilirsiniz.