ENG

Kısa Çalışma Ödeneğinde Uzatım (23/04/2021)

31463 sayılı, 23 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) doğrultusunda, zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasına karar verilmiştir.

Verbis’e Kayıt Süreleri Uzatıldı

Şölen Arbak, Avukat 16.03.2021 tarihli ve 31425 sayılı Resmi Gazete’de, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 11.03.2021 tarihli ve 2021/238 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kararı (“Karar”) yayımlanmıştır. Bu karar ile, ülkemizde halen etkisini göstermeye devam eden

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Yayımlandı

10 Mart 2021 tarihli ve 31419 sayılı Resmi Gazete’de uzaktan çalışma şeklinin usul ve esaslarını belirlemek üzere Uzaktan Çalışma Yönetmeliği yayımlanmıştır. Av. Rebia Rezzan Özduran'ın konuya ilişkin yazısına bu linkten erişebilirsiniz.

Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Sürelerinde Uzatım

9 Mart 2021 tarihli ve 31418 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, fesih yasağı ve ücretsiz izin süreleri; iki aylık bir süre için tekrar uzatılmıştır. Buna göre, daha önce 17 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmış olan süreler,

Kısa Çalışma Ödeneğinde Uzatım (19/02/2021)

3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”), 19 Şubat 2021 tarihli ve 31400 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ve ilgili Karar kapsamında Covid-19 nedeniyle kısa çalışma ödeneği süresi 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu doğrultuda, 31 Ocak 2021 tarihine kadar

Kişisel Verileri Koruma Kurulu İlke Kararı ( 22.12.2020 - 2020/966)

Şölen Arbak, Avukat Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından (“Kurul”), veri sorumlularının, ilgili kişilerin telefon numarası, e-posta adresi gibi kişisel iletişim kanallarına 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) aykırı bir şekilde gönderdikleri

Konaklama Hizmet Sözleşmeleri'nin Döviz Cinsinden Yapılması

30 Ocak 2021 tarihli 31380 sayılı Resmi Gazete'de, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ("Tebliğ") yayımlanmıştır. İlgili Tebliğ'de yayınlanan değişiklik ile; Tebliğ’in (Tebliğ No 2008-32/34)

Odalara ve Borsalara İlişkin Yönetmelik Değişiklikleri

Av. Rebia Rezzan Özduran'ın, 20/01/2021 tarihli 31370 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelikler çerçevesinde TOBB'a bağlı Oda ve Borsalar'daki işleyiş değişikliklerine dair Gözlem Gazetesi'nde yer alan değerlendirme yazısına bu linkten ulaşabilirsiniz.