ENG

Kısa Çalışma Ödeneği ve Fesih Yasağına Uzatım

27 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararları (“Kararlar”) uyarınca kısa çalışma ödeneği ve işçilerin işten çıkarılmasını önleyen fesih yasağı ile nakdi ücret desteği uygulamaları 2 ay süre ile uzatılmıştır. Kararlar

Covid-19 Etkisiyle Kısa Çalışma Ödeneği

COVID-19 salgını nedeniyle alınan önlemler doğrultusunda kısa çalışma ödeneği 30 Haziran 2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2706 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 31 Temmuz 2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2810 sayılı Cumhurbaşkanı

Covid-19 Etkisiyle Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin

7244 sayılı COVID-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun adıyla kanunlaşan Torba Yasa ile 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici madde 10 uyarınca; “İş Kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın iş ve hizmet sözleşmeleri, 17 Nisan

Covid-19 ve Sözleşmesel İlişkiler

Legal Hukuk Dergisi 207. Sayısında (Mart 2020), Av. Rebia Rezzan Özduran'ın, ifa imkânsızlığı, kısmi ifa imkansızlığı, aşırı ifa güçlüğü, mücbir sebep, FIDIC, ICC ve CISG ışığında, Covid-19 salgınının sözleşmesel ilişkilere etkisine yönelik incelemesini

ICC Nezdindeki Tahkim Yargılamalarında Önlem Kılavuzu

Av. Rebia Rezzan Özduran'ın Gözlem Gazetesi'nde yayınlanan yazısına bu linkten ulaşabilirsiniz. İlgili Yazı; Coronavirus 2019’un, Milletlerarası Ticaret Odası (“ICC”) nezdindeki tahkim yargılamalarına etkilerini hafifletmeye yardımcı olmak amacıyla, ICC'nin, 9 Nisan 2020[1]

Ticari hayat için bir kilometre taşı: COVID-19

Av. Rebia Rezzan Özduran'ın Gözlem Gazetesi'nde yayınlanan "Ticari hayat için bir kilometre taşı COVID-19" başlıklı yazısını bu linkten okuyabilirsiniz. İlgili yazı; 22/3/2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 26/03/2020 tarih ve 31080

COVID-19 Etkisiyle İş Yeri Kiraları

26/03/2020 tarih ve 31080 (Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Geçici 2'inci maddesine göre; "1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi