ENG

Kısa Çalışma Ödeneğinde Uzatım (19/02/2021)

3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”), 19 Şubat 2021 tarihli ve 31400 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ve ilgili Karar kapsamında Covid-19 nedeniyle kısa çalışma ödeneği süresi 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu doğrultuda, 31 Ocak 2021 tarihine kadar

Kişisel Verileri Koruma Kurulu İlke Kararı ( 22.12.2020 - 2020/966)

Şölen Arbak, Avukat Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından (“Kurul”), veri sorumlularının, ilgili kişilerin telefon numarası, e-posta adresi gibi kişisel iletişim kanallarına 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) aykırı bir şekilde gönderdikleri

Konaklama Hizmet Sözleşmeleri'nin Döviz Cinsinden Yapılması

30 Ocak 2021 tarihli 31380 sayılı Resmi Gazete'de, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ("Tebliğ") yayımlanmıştır. İlgili Tebliğ'de yayınlanan değişiklik ile; Tebliğ’in (Tebliğ No 2008-32/34)

Odalara ve Borsalara İlişkin Yönetmelik Değişiklikleri

Av. Rebia Rezzan Özduran'ın, 20/01/2021 tarihli 31370 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelikler çerçevesinde TOBB'a bağlı Oda ve Borsalar'daki işleyiş değişikliklerine dair Gözlem Gazetesi'nde yer alan değerlendirme yazısına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Kısa Çalışma Ödeneğinde Uzatım (23/12/2020)

23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de 3316 ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları yayınlanmıştır. Söz konusu kararlar kapsamında, Covid-19 nedenli kısa çalışma başvuruları için süre 31 Ocak 2021 tarihine, kısa çalışma ödeneğini ise 28 Şubat

Kısa Çalışma Ödeneği İçin Başvuru Süresi Uzatıldı

31321 sayılı ve 1 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de, 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Karar uyarınca Covid-19 nedenli kısa çalışma başvurularına ilişkin süre 31 Aralık 2020 tarihine dek uzatılmıştır.

Kısa Çalışma Ödeneği ve Fesih Yasağına Uzatım

GÜNCELLEME 30 Aralık 2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan 3344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, Fesih yasağı ve ücretsiz izin süreleri 17/01/2021 tarihinden 17/03/2021 tarihine kadar 2 ay süreyle uzatılmıştır. İlgili Cumhurbaşkanı Kararı'na bu linkten