ENG

Covid-19 ve Sözleşmesel İlişkiler

Legal Hukuk Dergisi 207. Sayısında (Mart 2020), Av. Rebia Rezzan Özduran'ın, ifa imkânsızlığı, kısmi ifa imkansızlığı, aşırı ifa güçlüğü, mücbir sebep, FIDIC, ICC ve CISG ışığında, Covid-19 salgınının sözleşmesel ilişkilere etkisine yönelik incelemesini

ICC Nezdindeki Tahkim Yargılamalarında Önlem Kılavuzu

Av. Rebia Rezzan Özduran'ın Gözlem Gazetesi'nde yayınlanan yazısına bu linkten ulaşabilirsiniz. İlgili Yazı; Coronavirus 2019’un, Milletlerarası Ticaret Odası (“ICC”) nezdindeki tahkim yargılamalarına etkilerini hafifletmeye yardımcı olmak amacıyla, ICC'nin, 9 Nisan 2020[1]

Ticari hayat için bir kilometre taşı: COVID-19

Av. Rebia Rezzan Özduran'ın Gözlem Gazetesi'nde yayınlanan "Ticari hayat için bir kilometre taşı COVID-19" başlıklı yazısını bu linkten okuyabilirsiniz. İlgili yazı; 22/3/2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 26/03/2020 tarih ve 31080

COVID-19 Etkisiyle İş Yeri Kiraları

26/03/2020 tarih ve 31080 (Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Geçici 2'inci maddesine göre; "1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi

COVID-19 Etkisiyle Yasal Süreler

[GÜNCELLEME] 30.04.2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2480 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ("Karar") kapsamında durma süreleri 15.06.2020'ye kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır. Belirtmek gerekir ki; Karar'da, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen

COVID-19 Etkisiyle İcra ve İflas Takipleri

22 Mart 2020 tarihli ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda; COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, Cumhurbaşkanı Kararının yayım tarihi olan 22 Mart 2020 tarihinden 30 Nisan