ENG

Kısa Çalışma Ödeneğinde Uzatım (23/12/2020)

23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de 3316 ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları yayınlanmıştır. Söz konusu kararlar kapsamında, Covid-19 nedenli kısa çalışma başvuruları için süre 31 Ocak 2021 tarihine, kısa çalışma ödeneğini ise 28 Şubat

Kısa Çalışma Ödeneği İçin Başvuru Süresi Uzatıldı

31321 sayılı ve 1 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de, 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Karar uyarınca Covid-19 nedenli kısa çalışma başvurularına ilişkin süre 31 Aralık 2020 tarihine dek uzatılmıştır.

Kısa Çalışma Ödeneği ve Fesih Yasağına Uzatım

GÜNCELLEME 30 Aralık 2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan 3344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, Fesih yasağı ve ücretsiz izin süreleri 17/01/2021 tarihinden 17/03/2021 tarihine kadar 2 ay süreyle uzatılmıştır. İlgili Cumhurbaşkanı Kararı'na bu linkten

Covid-19 Etkisiyle Kısa Çalışma Ödeneği

COVID-19 salgını nedeniyle alınan önlemler doğrultusunda kısa çalışma ödeneği 30 Haziran 2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2706 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 31 Temmuz 2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2810 sayılı Cumhurbaşkanı

Covid-19 Etkisiyle Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin

7244 sayılı COVID-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun adıyla kanunlaşan Torba Yasa ile 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici madde 10 uyarınca; “İş Kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın iş ve hizmet sözleşmeleri, 17 Nisan

Covid-19 ve Sözleşmesel İlişkiler

Legal Hukuk Dergisi 207. Sayısında (Mart 2020), Av. Rebia Rezzan Özduran'ın, ifa imkânsızlığı, kısmi ifa imkansızlığı, aşırı ifa güçlüğü, mücbir sebep, FIDIC, ICC ve CISG ışığında, Covid-19 salgınının sözleşmesel ilişkilere etkisine yönelik incelemesini

ICC Nezdindeki Tahkim Yargılamalarında Önlem Kılavuzu

Av. Rebia Rezzan Özduran'ın Gözlem Gazetesi'nde yayınlanan yazısına bu linkten ulaşabilirsiniz. İlgili Yazı; Coronavirus 2019’un, Milletlerarası Ticaret Odası (“ICC”) nezdindeki tahkim yargılamalarına etkilerini hafifletmeye yardımcı olmak amacıyla, ICC'nin, 9 Nisan 2020[1]

Ticari hayat için bir kilometre taşı: COVID-19

Av. Rebia Rezzan Özduran'ın Gözlem Gazetesi'nde yayınlanan "Ticari hayat için bir kilometre taşı COVID-19" başlıklı yazısını bu linkten okuyabilirsiniz. İlgili yazı; 22/3/2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 26/03/2020 tarih ve 31080