ENG

İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi’ndeki eğitiminin ardından, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 

Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi (MBA) alanında tamamlamıştır.

Avukat Rebia Rezzan Özduran Gölcüklü, aynı zamanda Adalet Bakanlığı Arabulucular Siciline kayıtlı bir Arabulucudur. 

Profesyonel yetkinlik derecesinde Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Saygın hukuk bürolarındaki tecrübeleri akabinde, uluslararası müteahhitlik şirketleri sıralamasında dünya çapındaki ilk 250 taahhüt şirketi arasında gösterilen Zafer Taahhüt  İnşaat ve Ticaret A.Ş bünyesinde şirket avukatlığı görevini üstlenmiş, ardından, uluslararası inşaat ve taahhüdün yanı sıra Rüzgar Enerjisi, Hidroelektrik Enerji ve Turizm alanlarında faaliyet  gösteren Zafer Grup Şirketleri'nin Hukuk İşleri Müdürü olarak görev yapmıştır.

2019 yılı itibarıyla İzmir’de Özduran Hukuk Bürosu’nu kurmuştur. Halen uluslararası inşaat ve taahhüt sektöründe, enerji sektöründe, turizm sektöründe ve ülke sanayiinde faaliyet gösteren şirketlere hukuk danışmanı olarak hizmet vermektedir. Hukuk müşaviri olarak görev aldığı projelerde edindiği deneyimler doğrultusunda; uluslararası inşaat ve altyapı projelerindeki hukuki danışmanlık hizmetlerinin yanında şirketler hukuku, uluslararası tahkim, birleşme ve devralmalar, proje finansman anlaşmaları konularında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu noktada başta FAR ve FIDIC olmak üzere Sözleşmeler Hukuku konusunda müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır. Rüzgâr ve Hidroelektrik Enerji Santralleri bakımından yatırım, lisanslama, proje finansmanı ve işletme süreçlerine ilişkin tüm faaliyetler dâhil olmak üzere Enerji Sektöründe faaliyet gösteren şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Turizm faaliyetleri bakımından ise, turizm yatırım ve işletme süreçlerinde müvekkillerine hukuki danışmanlık sağlamaktadır.

Rebia Rezzan Özduran Gölcüklü, nesilden nesile aktarılan zeytin üreticiliğine ait kültürün temsilcisidir. Bu bakımdan, pro bono hizmetler dahilinde; zeytin ve zeytinyağı üretimindeki yasal uygulamalar konusunda üretici destekçisidir. 

Üyelikler

EGİAD, Türkiye Aile İşletmeleri Derneği, İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi Mezunlar Derneği, Bilkent Üniversitesi Mezunlar Derneği ve İzmir Barosu üyesidir.

Yayınlar

Mesleki makaleleri ve hukuki görüşleri Güncel Hukuk Dergisi, Legal Hukuk Dergisi, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi’nde yayınlanmıştır. Gözlem Gazetesi'nde güncel hukuki gelişmelere ilişkin değerlendirmeleri yayınlanmaktadır. 

  • Milletlerarası Ticaret Odası'nın "Mücbir Sebep" ve "Aşırı İfa Güçlüğü" Güncellemesi​

DUNYA, Nisan 2020

  • Covid-19 ve Sözleşmesel İlişkiler 

LEGAL Hukuk Dergisi, Mart 2020

  • Adi Ortaklık Sözleşmeleri için 5N1K: Ne? Ne Zaman? Nerede? Nasıl? Neden? Kim?

LEGAL Hukuk Dergisi, Aralık 2019

  • Türkiye’deki Şirketlerde Hukuk Departmanları - Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatı Işığında ve İşletme Yönetimi Esasları Çerçevesinde 

LEGAL Hukuk Dergisi, Mart 2017

  • 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun'un İnşaat Sektörüne Getirdiği Değişiklikler

LEGAL İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi,  Şubat 2015

  • Adli Yıl Başlarken: Türkiye’deki Kadın Avukatlar Bakımından “Sınırlarını Zorla: Kadınlar, İş ve Liderlik İsteği"

Güncel Hukuk Dergisi – Kasım 2018

  • Üretim Reform Paketi Kanun Tasarısı Taslağı Çerçevesinde Zeytin: Nesilden Nesile Aktarılan Kutsal Miras

Güncel Hukuk Dergisi – Şubat 2017

  • Çocuk Yasası: Hâkim “hukuk ve hakkaniyete” göre karar verirken birey refahını hangi ölçüde göz önünde tutmalı? Hekim uygun tedaviyi belirlerken hastanın rızası hilafına iyiyi amaçlayabilir mi?

Güncel Hukuk Dergisi – Kasım 2016