ENG

COVID-19 Etkisiyle T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mücbir Sebep İlanı

24.03.2020 tarih ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ“) kapsamında T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından, Covid-19 kapsamında; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 13. (Mücbir Sebep) ve 15. (Mücbir Sebeplerle Gecikme) maddeleri kapsamında; vergi işlemleri açısından “mücbir sebep halinde" olduğu kabul edilecek mükellefler açıklanmıştır.

Tebliğ kapsamında, 01.04.2020 – 30.06.2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında,  

a) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin,

b) Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükelleflerin,

c) Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin,

mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

Mücbir Sebep Nedeniyle Ertelenen Vergi Yükümlülükleri konusunda ilgili içeriğe bu linkten ulaşabilirsiniz.